Patru deputaţi AUR, printre care şi liderul formaţiunii George Simion, au depus la Senat un proiect de lege care modifică legea adopţiilor, pentru ca şi navigatorii maritimi să poată adopta copii din orfelinate, chiar dacă absentează temporar din ţară, noteaază news.ro.

Proiect de lege iniţiat de patru deputaţi de la AUR – Dumitru Focşa, George Simion, Sorin Muncaciu, Antonio Andruşceac şi propune modificarea modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei.

„ a) Cetăţenilor români sau cetăţenilor români cu multiplă cetăţenie, după caz, care au domiciliat în România, care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate întreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni, absenţele determinate de desfăşurare a activităţilor specifice sectorului maritim în baza contractelor de muncă ale navigatorilor şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de derularea unor activităţi desfăşurate în interesul statului român, precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România;”, conform propunerii legislative.

„Copiii au nevoie de un nivel ridicat al calităţii vieţii pentru a creşte şi a se dezvolta armonios la nivelul întregului lor potenţial, pe care îl pot atinge doar într-o familie capabilă să le ofere predictibilitate, afecţiune şi siguranţă. Cadrul legal actual în materia protecţiei copilului şi adopţiei stabileşte o serie de principii consacrate de instrumentele internaţionale ratificate de România, unul dintre aceste principii fiind acela al asigurării stabilităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului. Plecând de la acest principiu, dispoziţiile Legii 273/2004 privind procedura adopţiei instituie pentru persoana/familia care vrea să adopte, printre alte condiţii, şi condiţia de a avea domiciliul/reşedinţa obişnuită în România”, precizează iniţiatorii, în expunerea de motive a proiectului.

Conform sursei citate, prin reşedinţa obişnuită în România a familiei adoptatoare se înţelege „situaţia cetăţenilor români sau cetăţenilor români cu multiplă cetăţenie, după caz, care au domiciliul în România, care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate întreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de derularea unor activităţi desfăşurate în interesul statului român, precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România”.

Iniţiatorii de la AUR susţin că, în forma actuală, textul este „vădit discriminatoriu pentru cetăţenii români cu domiciliul în România care, în vederea îndeplinirii activităţilor specifice în sectorul maritim, absentează temporar din ţară pe o durată egală cu cea a absenţelor cetăţenilor români care desfăşoară activităţi în afara teritoriului României, în interesul statului român sau ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România”.

„Întrucât aceşti cetăţeni se află în situaţii identice care impun şi justifică acelaşi tratament juridic, este necesară instituirea aceluiaşi regim juridic”, mai indică expunerea de motive a proiectului.

Prin urmare, în scopul stimulării, susţinerii şi încurajării adopţiei naţionale, se impune înlăturarea oricărei forme de discriminare care poate gravita în jurul procesului de adopţie şi care ar prejudicia, în primul rând copiii, cu atât mai mult cu cât navigatorii, potenţialii adoptatori, ar putea deţine abilităţile parentale şi ar îndeplini garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului, conchid deputaţii AUR, în expunerea de motive a iniativei legislative.

Proiectul este înregistrat la Senat, în calitate de prim for sesizat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.

Sursa: Realitatea din AUR

Articolul precedent2023 – anul „rotativei” în coaliția de guvernare. Cine va fi noul premier, cum se împart ministerele
Articolul următorAlexandra Păcuraru: Realitatea cere OMV Petrom să plătească chirie românilor pentru terenurile pe care le exploatează